strana - inga utsläpp

Inga utsläpp

För att nå en hållbar framtid krävs det att man tänker nytt. Det går inte att vänta, så vi tänker nutid. De miljömässiga fördelarna med Stranas elbåt blir uppenbara i samma stund man vrider på nyckeln. Med eldrift minskar de lokala emissionerna helt. Förändringen är direkt. Produceras elen av förnybar energi erhålls inga, eller i vart fall mycket låga, koldioxidutsläpp. Utvecklingen av eldrivna transportlösningar accelererar och synergierna blir ständigt fler. T.ex. kan båtarna ingå i ett nätverk av förnybar energi, i vilket de lagrar energi när de inte används på sjön.

strana - ljuslös harmoni

Upplev tystnaden

Det första man slås av är tystnaden. Njut av friheten på sjön med naturen som ljudkuliss, utan motorljud som stör upplevelsen eller det marina livet. Njut av den friska luften, utan avgaser och vidhängande lukt. Njut av livet på sjön, utan negativ påverkan på vår miljö. Glid ljudlöst fram genom skärgården, på väg mot solvarma klippor. En dagsutflykt med umgänge, bad och fiske. En vistelse på sjön som tål att göras om igen och igen.

strana - enastående komfort

Frihet i harmoni med livet

Fördelarna med eldrift bidrar till ökad livskvalitet och en mer harmonisk vistelse till sjöss. Men än viktigare är att man bidrar till förbättrade levnadsförhållanden för det marina livet, både i och ovan vattnet. Med Strana förvandlas upplevelsen med motorbåt till sjöss till en naturupplevelse. En renare upplevelse för alla. Utan störande oljud, illaluktande avgaser eller skadliga utsläpp.